آیا مولکول ‎های عطر سرکوب میشوند؟طریقه درست اسپری عطر و ادکلن

اسپری عطر روی مچ دست

آیا مولکول‎های عطر سرکوب می‎شوند؟

طریقه درست اسپری عطر و ادکلن چیست؟

مولکول‎های عطر را سرکوب کردید!!!!!

معنى اين جمله از نظر شما چيست؟
اکثر افراد هنگام تست کردن یک عطر این جمله را از فروشندگان شنیده‎‎اند. دقیقا هنگامیکه‎ عطر را روی دستتان اسپری کردید و به هم مالیدید، فروشنده به شما می‎گوید که بوی عطر را سرکوب کردید، مثل له کردن یک انگور روی پوستتان است. این نکته را بدانید که مالیدن مچ‎های دست به یکدیگر، هرچیزی را در سطح مولکولی ازبین میبرد.
يک عطر مخلوطى از روغن هاى معطر است كه در ميزان فراريت با هم تفاوت دارند، در واقع رايحه‎ى يک عطر مانند گروه خوانندگان كر با صداهاى متفاوت از صداى بلند تا صداى بم است.

طریقه درست اسپری عطر و ادکلن
طریقه درست اسپری عطر و ادکلن

نت‎هایی که در آغازین ظاهر مي‎شوند از فرارترین نت‎ها هستند. براى مثال نت‎هاى مركبات و گياهان مانند صداى بلند يك عطر هستند كه در ابتدا به مشام مي‎رسند و كم كم اين بو به سمت صداى كمتر يعنى نت ميانى با فراريت كمتر و رايحه ى سنگين‎تر حركت مي‎كند. هر چقدر كه پوست گرم‎تر باشد ميزان تبخير نت اوليه بيشتر می‎شود در نتيجه اگر شما دست‎هايتان را به هم بماليد دست شما گرم‎تر مي‎شود ودرنتيجه نت اوليه زودتر تغير مسير مي‎دهد و رايحه سریعتر به سمت نت ميانى حركت مي‎كند.

نكته مهم در تست عطر و ادکلن اين است، زمانى كه عطر را بر روى دست خود اسپرى كرديد اجازه دهيد كه اين نقطه خشك شود و الكل عطر تبخير شود بعد آن را بو كنيد، چرا كه بو كردن عطر قبل از آن كه الكل آن تبخير شود باعث انحراف درک بوى شما از عطر مي‎شود.

به این مطلب امتیاز دهید:

دیدگاهتان را بنویسید