رایحه یا نت های بویایی انواع عطر و ادکلن

رایحه اولیه میانی اصلی عطر

رایحه یا نت های بویایی انواع عطر و ادکلن

نت های بویایی به ترتیب زمانی که به مشام میرسند طبقه بندی میشوند:

رايحه اوليه یا نت اولیه -top note : رايحه اي كه پس از چند لحظه از استعمال عطر احساس گردد. رايحه اوليه همان احساس اوليه از بوي عطر یا ادکلن است. به همين خاطر در فروش عطر تاثير به سزايي دارد. رايحه اين مرحله تازه و تند ميباشد تركيباتي كه در اين مرحله دخيل هستند دارای بوي تند ميباشد و شديداً فرار و به سرعت تبخير ميشود.

رايحه ثانوي یا نت ثانویه – heart note: زمانيكه رايحه ابتدايي عطر از ميان ميرود رايحه ثانوي آشكار ميگردد. رایحه میانی به عنوان ملايم كننده بوي تند اوليه به كار ميرود و اين مرحله چيزي حدود 10 دقيقه تا 1 ساعت بعد از استعمال عطر احساس مي گردد.

رايحه پايانی یا نت پایانی – base note : اين گروه معمولاً تثبیت كننده ميباشند و بدنه اصلی عطر را تشکیل میدهد. رايحه اين مرحله قبل از 30 دقيقه پس از استعمال عطر احساس نخواهد شد.

رایحه یا نت های بویایی انواع عطر و ادکلن
رایحه یا نت های بویایی انواع عطر و ادکلن
4.7/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید